Tin tức
Công ty TNHH Công nghiệp Thuỷ Sản Miền Nam
     

Công ty TNHH Công nghiệp Thuỷ Sản Miền Nam

KCN Trà Nóc 2, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ
 

Công trình:  - Hệ thống xử lý nước cấp từ nước ngầm

- Hệ thỗng xử lý nước thải công nghiệp