Bệnh Viện Đa Khoa Cà Mau
Tin tức
Bệnh Viện Đa Khoa Cà Mau
     

Bệnh Viện Đa Khoa Cà Mau

Số 16, Hải Thượng Lãn Ông, P. 06 ,TP Cà Mau, Cà Mau
 

Hệ thống xử lý nước thải bệnh viện