Hệ thống xử lý nước cấp từ nước ngầm | Công ty TS Minh Phú Hậu Giang
Tin tức
Hệ thống xử lý nước cấp từ nước ngầm | Công ty TS Minh Phú Hậu Giang
     

CÔNG TY THỦY SẢN MINH PHÚ - HẬU GIANG

KCN Sông Hậu, Giai đoạn 1, H.Châu Thành, tỉnh Hậu Giang
 

Công trình: Hệ thống xử lý nước cấp từ nước ngầm

Công suất: 3.000 m3/ngày đêm

Thời điểm: 05/2014
 
Hệ thống xử lý nước cấp từ nước ngầm | Công ty TS Minh Phú Hậu Giang