Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Chất nâng pH tại Cần Thơ