Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Clorine tại Cần Thơ