Hệ thống xử lý nước cấp từ nước ngầm | Công ty CP Thủy sản SEAVINA
Tin tức
Hệ thống xử lý nước cấp từ nước ngầm | Công ty CP Thủy sản SEAVINA
     

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN SEAVINA

Địa chỉ: KCN Trà Nóc 1, quận Bình Thủy, TPCT
 

Công trình: Hệ thống xử lý nước cấp từ nước ngầm 

Công suất: 1.800 m3/ngày đêm
Thời điểm: 07/2015