Công ty TNHH Công nghiệp Thuỷ Sản Miền Nam
Tin tức
Công ty TNHH Công nghiệp Thuỷ Sản Miền Nam
     

Công ty TNHH Công nghiệp Thuỷ Sản Miền Nam

KCN Trà Nóc 2, Phước Thới, Ô Môn, Cần Thơ
 

Công trình:  - Hệ thống xử lý nước cấp từ nước ngầm

- Hệ thỗng xử lý nước thải công nghiệp