Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Thiết bị xử lý nước tại Cần Thơ