Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Hạt nhựa trao đổi Ion tại Cần Thơ