Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Xút NaOH tại Cần Thơ