Bảng giá thay lõi lọc nước gia đình RO ở Cần Thơ
Tin tức
Bảng giá thay lõi lọc nước gia đình RO ở Cần Thơ
     

 
Giá thay lõi lọc máy lọc nước gia đình RO
 
Lõi số 1: 50.000 đ
 
Lõi số 2: 75.000 đ
 
Lõi số 3: 75.000 đ
 
Màng RO: 650.000 đ
 
Lõi số 5-8: 150.000 đ : định kỳ thay 1 năm/1 lần
 
Đèn UV: 650.000 đ: thời gian làm việc là 10.000 giờ
 
 

Máy lọc nước gia đình RO tại Cần Thơ

 

Khi nào cần thay lõi lọc của máy lọc nước gia đình RO?