Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Cát lọc nước ở Cần Thơ