Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Keo tụ PAC tại Cần Thơ