Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Giá thể vi sinh tại Cần Thơ