Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Cột lọc nước tại Cần Thơ