Ngoi ra, hy dn m ny ngay sau thẻ mở : Men vi sinh tại Cần Thơ